DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI – Kdo ji platí a v jaké výši?

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI – Kdo ji platí a v jaké výši?

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z prodeje nemovitostí nebo jejich směn. Netýká se však převodů, který jsou bezúplatné – např. dědictví nebo darování. Plátcem daně je nově od listopadu 2016 kupující. Úplatný převod nemovitosti je od daně osvobozený, když se jedná o: první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději […]