DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI – Kdo ji platí a v jaké výši?

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI – Kdo ji platí a v jaké výši?

Daň z nabytí nemovitých věcí se platí z prodeje nemovitostí nebo jejich směn. Netýká se však převodů, který jsou bezúplatné – např. dědictví nebo darování. Plátcem daně je nově od listopadu 2016 kupující.

Úplatný převod nemovitosti je od daně osvobozený, když se jedná o:

  • první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat
  • první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat
  • převod majetku družstev  do vlastnictví jejich členů

 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4% ze základu daně. Základem daně je cena nemovitosti.

Daňové přiznání je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

 

Klientům, kteří koupí nemovitost prostřednictvím naši realitní kanceláře, vypracujeme ZDARMA přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zařídíme vše potřebné, vč. příloh a podání.

Vstoupit do diskuse